cs:services:x2

Systém X2 sítě CESNET2

Bezpečnostní tým CESNET-CERTS získal přístup k informacím významné bezpečnostní společnosti o problémech a podezřelém síťovém provozu v síti CESNET2. Tyto informace pravidelně distribuuje příslušným správcům všech sítí členů a zákazníků CESNETu, z.s.p.o.. K tomu slouží systém CESNET X2, který je v provozu od ledna 2013.

Zmíněná bezpečnostní společnost uvádí, že dokáže detekovat 24 druhů bezpečnostních incidentů. CESNET-CERTS od ní zatím dostal tato hlášení o síti CESNET2:

 • Bots - hlášení o infikovaných strojích, které jsou součástí botnetů.
 • Bruteforce - hlášení o strojích, které se snažily prolomit heslo hrubou silou.
 • Malware URL - hlášení o nebezpečném obsahu na infikovaných strojích.
 • Open Resolver - hlášení o otevřených rekursivních DNS resolverech. (Podrobné informace o tomto druhu hlášení najdete v popisu projektu CESNET ORR, jehož činnost teď končí.)
 • Phishing - hlášení o URL, které se používá k podvodnému získání přihlašovacích údajů k poštovnímu účtu, internetovému bankovnictví apod.
 • Proxy - hlášení o otevřeném proxy serveru na (typicky) zkompromitovaném počítači.
 • Scanners - hlášení o strojích, které scanovaly porty počítačů v Internetu - obvykle proto, aby našly určité síťové služby a mohly je poškodit.
 • Spam - hlášení o infikovaných strojích, které rozesílají nevyžádanou hromadnou poštu a které detekoval Composite Blocking List (CBL). Informace o typu infekce lze zjistit zde.

Hlášení, která rozesílá CESNET X2, jsou setříděna podle IP adres podezřelých/infikovaných strojů a podle času. Časové pásmo = GMT. Typ incidentu, o který se jedná, je uveden na konci každé řádky hlášení takto:

Bots

Význam polí záznamu:

IP adresa stroje | čas | bots: typ malwaru (+ příp. další informace)

Příklady:

192.0.2.11 | 2013-01-14_07:34:34 | bots: srcport 16528 mwtype Conficker destaddr 198.51.100.127

192.0.2.12 | 2013-01-16_08:10:17 | bots: srcport 1025 mwtype irc-botnet

Bruteforce

Význam polí záznamu:

IP adresa stroje | čas | bruteforce: služba

Příklad:

192.0.2.21 | 2013-06-03_12:25:35 | bruteforce: ssh

Malware URL

Význam polí záznamu:

IP adresa stroje | čas | malwareurl: URL

Příklad:

192.0.2.31 | 2013-01-15_13:56:53 | malwareurl: hXXp://www.example.org/doc/index.html

Open Resolver

Význam polí záznamu:

IP adresa otevřeného rekursivního DNS | čas | openresolver

Příklad:

192.0.2.41 | 2013-01-16_06:14:20 | openresolver

Phishing

Význam polí záznamu:

IP adresa stroje obsahujícího podvodné URL | čas | phishing: URL

Příklad:

192.0.2.51 | 2015-01-05_16:32:49 | phishing: hXXp://evil.org/update 

Proxy server

Význam polí záznamu:

IP adresa proxy serveru | čas | proxy: typ (+ příp. další informace)

Příklad:

192.0.2.51 | 2013-02-27_13:32:11 | proxy: SOCKS4 (21147)

192.0.2.52 | 2014-03-20_13:52:37 | proxy: HTTP CONNECT (21320)

Scanners

Význam polí záznamu:

IP adresa stroje | čas | scanners: cílový port/protokol

Příklad:

192.0.2.61 | 2013-01-17_02:03:18 | scanners: 5900/tcp

Spam

Význam polí záznamu:

IP adresa stroje | čas | spam: cbl

Příklad:

192.0.2.71 | 2013-01-17_13:02:06 | spam: cbl

CESNET-CERTS hodlá projekt X2 dále rozvíjet podle potřeb uživatelů. Pokud budete mít zájem, napište laskavě na tuto adresu x2@cesnet.cz. CESNET X2 už nyní nabízí tyto možnosti:

 • posílat vám nejen standardní dopis se všemi incidenty ve vaší síti, ale i dílčí kopie tohoto dopisu, z nichž každá obsahuje incidenty týkající se jediné IP adresy
 • úplně ignorovat jednotlivé IP adresy
 • ignorovat celé sítě pro hlášení otevřených DNS resolverů
 • ignorovat jednotlivé IP adresy pro hlášení otevřených DNS resolverů.

Všechny zprávy, které systém CESNET X2 rozesílá, jsou generovány automaticky, takže na ně nemusíte odpovídat.

Last modified:: 17.03.2015 15:13