cs:cooperation

Spolupráce

Pro úspěšnou existenci týmu typu CERT/CSIRT je nutná spolupráce se světovou bezpečnostní infrastrukturou tvořenou CERT/CSIRT týmy. Vhodnou platformou pro navázání spolupráce jsou platforma TF-CSIRT a organizace FIRST.

V případě, že uvažujete o zřízení oficiálně konstutiovaného bezpečnostního týmu typu CERT/CSIRT, je dobré se nejdříve zapojit do infrastruktury v rámci České republiky, a to navázáním spolupráce v Pracovní skupině CSIRT.CZ, kterou organizuje tým CSIRT.CZ (Národní CSIRT České republiky) provozovaný sdružením CZ.NIC.

Pokud chcete váš bezpečnostní tým (CERT/CSIRT) zapojit do světové infrastruktury, je potřeba u úřadu Trusted Introducer zažádat o status “listed” a získat podporu alespoň dvou akreditovaných týmů. Jedním z akreditovaných týmů je také tým CESNET-CERTS, neváhejte se na něj tedy obrátit se žádostí o konzultaci a podporu.

Spolupráce v síti CESNET

Jedním z důležitých aspektů v oblasti bezpečnosti je komunikace, spolupráce a výměna zkušeností. Proto tým CESNET-CERTS kromě osvětových akcí organizuje také Pracovní skupinu CESNET CSIRT, jejímiž členy jsou správci sítí a služeb, členové bezpečnostních týmů a další zájemci o oblast bezpečnosti působící v sítích připojených organizací. Pracovní skupina bývá svolávána přibližně dvakrát maximálně třikrát do rok, přičemž účast je dobrovolná.

Hlavním komunikačním kanálem členů Pracovní skupiny CESNET CSIRT je poštovní konference csirt-forum@cesnet.cz, do které se mohou přihlásit zaměstnanci organizací připojených do sítě CESNET2. Chcete-li se do konference přihlásit, pošlete dopis na adresu csirt-forum-subscribe@cesnet.cz.

Mezi hlavní témata Pracovní skupiny CESNET CSIRT patří aktuální trendy v oblasti bezpečnosti, bezpečnostní hrozby, rozvoj spolupráce mezi bezpečnostními týmy a vzájemná výměna zkušeností s předcházením a řešením bezpečnostních incidentů.

Bezpečnostní týmy v České republice

V současné době (leden 2022) je v České republice konstituováno 56 bezpečnostních týmů typu CERT/CSIRT oficiálně uznaných úřadem Trusted Introducer, přičemž tři z nich působí v e-infrastruktuře CESNET:

CESNET-CERTS

CSIRT-MU, Masarykova univerzita

CSIRT-VUT, Vysoké učení technické v Brně

Vrcholové týmy v ČR

Česká republika patří mezi země, které mají dva vrcholové týmy - národní a vládní:

CSIRT.CZ, národní CSIRT tým provozovaný sdružení CZ.NIC

GovCERT.CZ, vládní CERT provozovaný NÚKIB

Následující bezpečnostní týmy působí v prostředí sítě CESNET2 a defacto plní roli CERT/CSIRT týmu:

CSIRT tým VŠB-TU Ostrava

WIRT, Západočeská univerzita

Kompletní adresář CERT/CSIRT sdružených při úřadu Trusted Introducer je k nalezení zde

Last modified:: 03.02.2022 17:48