cs:services:eventclass:recon-scanning

Skenování

Váš stroj skenoval okolní sítě. To naznačuje, že může být zkompromitován a využíván k neautorizovaným účelům, zejména k hledání dalších zranitelných strojů a k útokům DoS. Problému je třeba se důkladně věnovat, stroj otestovat a odstranit v něm následky hackerského útoku.

Pokud na svém stroji skutečně potřebujete spustit skenovací program NMAP, doporučujeme ho spouštět s parametrem „-T2“; sken pak proběhne pomaleji a je menší šance, že ho různé bezpečnostní systémy budou hlásit jako útok:

# nmap -T2 -sS scanme.nmap.org

Last modified:: 29.11.2021 14:27