cs:services:eventclass:attempt-exploit

Pokus o průnik

Stroj zasílá podezřelé požadavky na službu. Může se jednat např. o požadavky zasílané za účelem zneužití určité zranitelnosti dané služby. Takových požadavků stroj zaslal vyšší množství, nebo byl požadavek vyhodnocen jako závažný, a proto byl detekován. Jelikož se jedná o nelegitimní provoz, byl stroj s největší pravděpodobností napaden malwarem a je nyní kompromitován a zneužíván k neautorizovaným účelům. Bylo by vhodné stroj proskenovat antivirovým softwarem a odstranit následky nákazy, dále prohledat logy a najít další artefakty (např. zdroj nákazy) a prověřit, zda nedošlo k laterálnímu pohybu útočníka a zda není nakaženo více zařízení v síti.

Příklad antivirového skenu pro Windows (za využití Defenderu):

Start - Zabezpečení Windows (Windows Security) - Ochrana před viry a hrozbami (Virus & Threat Protection) - Možnosti kontroly (Scan Options) - Úplná kontrola (Full Scan) - Zkontrolovat hned (Scan Now)

Příklad antivirového skenu pro Linux (za využití open-source antiviru ClamAV):

ClamAV je dostupný jako balíček clamav na většině linuxových distribucí. Po instalaci je vhodné aktualizovat malwarové definice příkazem freshclam. Následně je možné skenovat příkazem clamscan <příznaky> <složka/soubor>. Pro oskenování celého systému lze zvolit příznak rekurze (-r), zobrazování pouze infikovaných souborů (-i) a počátek v rootu (/). Příkaz poté vypadá následovně: clamscan -r -i /. Výstupem skenu je seznam škodlivých souborů.

Last modified:: 05.04.2024 09:33