cs:services:eventclass:abusive-spam-spammer

Spam

Byl detekován SPAM - typicky nevyžádaná reklamní elektronická pošta odeslaná z daného stroje, který teď může být uveden na některých blacklistech; kvůli tomu mohou některé poštovní servery odmítat poštu odeslanou z tohoto stroje.

Zde zjistíte, zda Váš stroj je uveden na některém RealTime Blacklistu:

Last modified:: 29.11.2021 14:29