cs:services:eventclass:recon-scanning

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:services:eventclass:recon-scanning [24.03.2020 01:05]
Pavel Vachek
cs:services:eventclass:recon-scanning [24.03.2020 01:29] (aktuální)
Pavel Vachek
Řádek 2: Řádek 2:
  
 Váš **stroj skenoval okolní sítě**. To naznačuje, že může být zkompromitován a  Váš **stroj skenoval okolní sítě**. To naznačuje, že může být zkompromitován a 
-využíván k neautorizovaným účelům, zejména k hledání dalších zranitelných strojů a k útokům DoS. Problému je třeba se důkladně věnovat, stroj otestovat ​vhodným antivirovým programem ​a odstranit v něm následky hackerského útoku.+využíván k neautorizovaným účelům, zejména k hledání dalších zranitelných strojů a k útokům DoS. Problému je třeba se důkladně věnovat, stroj otestovat a odstranit v něm následky hackerského útoku.
  
 Pokud na svém stroji skutečně potřebujete spustit skenovací program NMAP, doporučujeme ho spouštět s parametrem "​-T2";​ sken pak proběhne pomaleji a bezpečnostní systémy CESNETu ho nebudou hlásit jako útok: Pokud na svém stroji skutečně potřebujete spustit skenovací program NMAP, doporučujeme ho spouštět s parametrem "​-T2";​ sken pak proběhne pomaleji a bezpečnostní systémy CESNETu ho nebudou hlásit jako útok:
Poslední úprava: 24.03.2020 01:29