index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
index [01.12.2014 17:55]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
index [24.04.2018 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== O nás====== ====== O nás======
  
-CESNET-CERTS je oficiální jméno bezpečnostního týmu sdružení [[http://​www.cesnet.cz/​|CESNET,​ z. s. p. o.]] od ledna roku 2004. Tým tvoří zaměstnanci ​sdružení se sídlem v Zikově 4, Praha, Česká republika.+**CESNET-CERTS** je oficiální jméno bezpečnostního týmu sdružení [[http://​www.cesnet.cz/​|CESNET,​ z.s.p.o.,]] od ledna roku 2004. Tým tvoří zaměstnanci ​Sdružení se sídlem v Zikově 4, Praha, Česká republika.
  
 ===== Pole působnosti ===== ===== Pole působnosti =====
  
-Naším polem působnosti je síť [[http://​www.cesnet.cz/​sluzby/​pripojeni/​sit-cesnet2/​|CESNET2]],​ tj. všechny IP adresy autonomního systému AS2852. CESNET-CERTS přímo zodpovídá za řešení bezpečnostních incidentů strojů a služeb v doménách cesnet.czcesnet2.cz, ces.net, liberouter.orgliberouter.net, ipv6.cz, acad.cz, eduroam.cz a v IP adresách interní infrastruktury sítě CESNET2, jež jsou v databázi ​[[http://​www.ripe.net/​whois|RIPE]] označené jako INFRA-AW.+Naším polem působnosti je síť [[http://​www.cesnet.cz/​sluzby/​pripojeni/​sit-cesnet2/​|CESNET2]],​ tj. všechny IP adresy autonomního systému AS2852; pečujeme i o síť ROWANET AS48091. CESNET-CERTS přímo zodpovídá za řešení bezpečnostních incidentů strojů a služeb v doménách 
 +  * acad.cz 
 +  * ces.net 
 +  * cesnet-ca.cz 
 +  * cesnet-certs.cz 
 +  * cesnet.asia 
 +  * cesnet.cz 
 +  * cesnet.eu 
 +  * cesnet.hk 
 +  * cesnet.in 
 +  * cesnet.tw 
 +  * cesnet2.cz 
 +  * cifer.cz 
 +  * e-infrastruktury.cz 
 +  * eduid.cz 
 +  * eduroam.cz 
 +  * eiger.cz 
 +  * eu-egi.eu 
 +  * eu-egi.org 
 +  * fi-prague.eu 
 +  * flab.cz 
 +  * foodle.cz 
 +  * ipv6.cz 
 +  * jcu.cz 
 +  * liberouter.eu 
 +  * liberouter.net 
 +  * liberouter.org 
 +  * metacentrum.cz 
 +  * neatft.org 
 +  * netboot.cz 
 +  * netopeer.org 
 +  * pmfhk.cz 
 +  * shongo.cz 
 +  * ten.cz 
 +  * ultragrid.cz 
 +  * warden.cz 
 +a v IP adresách interní infrastruktury sítě CESNET2, jež jsou [[http://​www.ripe.net/​whois|v databázi ​RIPE]] označené jako INFRA-AW
 + 
 +CESNET-CERTS může také pomoci s řešením bezpečnostních problémů v celých autonomních systémech AS2852 a AS48091. Kompletní popis týmu podle RFC2350 je k dispozici {{:​cs:​documents:​rfc2350_cesnet-certs.pdf |zde}}.
  
 ===== Základní informace ===== ===== Základní informace =====
-  * telefonní ​číslo +420 2 2435 2994 +  * Telefonní ​číslo+420 2 2435 2994 
-  * časová zóna CET (GMT+0100 v zimě, GMT+0200 v létě) +  * Časová zónaCET (GMT+0100 v zimě, GMT+0200 v létě) 
-  * e-mail adresa [[certs@cesnet.cz]] +  * E-mailová ​adresa[[certs@cesnet.cz]] 
-  * š PGP klíč: ​+  * Twitter účet: [[https://​twitter.com/​CESNET_CERTS|@CESNET_CERTS]] 
 + 
 +  * Komunikační klíč (použijte pro ověřování a šifrování):​ 
 +    * User ID: CESNET-CERTS Operator <​[[certs@cesnet.cz]]>,​ <​[[abuse@cesnet.cz]]>​ 
 +    * Key ID: [[https://​csirt.cesnet.cz/​publickey.asc|0xFC3F62D9F458694E]] 
 +    * Fingerprint:​ 87D3 58CA 1C39 F232 1EFF  BC58 FC3F 62D9 F458 694E 
 +  * Master key (použijte pro ověřování našich ostatních ​klíčů): 
 +    * User ID: CESNET-CERTS <​[[certs@cesnet.cz]]>,​ <​[[abuse@cesnet.cz]]>​ 
 +    * Key ID: 0x97D157FF6F7F277E 
 +    * Fingerprint:​ 95FD F42E AC0E A05A 9F4E  0CE1 97D1 57FF 6F7F 277E 
 +  * Starý klíč (již nepoužívejte):
     * User ID: CESNET-CERTS <​[[certs@cesnet.cz]]>​     * User ID: CESNET-CERTS <​[[certs@cesnet.cz]]>​
-    * Key ID: 0x9CAA8579 +    * Key ID: 0xF9BFC7419CAA8579
-    * Key type: DH/DSS +
-    * Key size: 1024 bits +
-    * Expiration: never+
     * Fingerprint:​ 341D 3EB0 0160 941F 6A06 4401 F9BF C741 9CAA 8579     * Fingerprint:​ 341D 3EB0 0160 941F 6A06 4401 F9BF C741 9CAA 8579
- 
 ===== Jak nás můžete kontaktovat ===== ===== Jak nás můžete kontaktovat =====
  
-Preferujeme kontakt elektronickou poštou na adresu [[certs@cesnet.cz]]. V urgentním případě, nebo v případě, že nemůžete poslat zprávu, použijte výše uvedené telefonní číslo. Pokud nám potřebujete poslat citlivá data, zašifrujte je naším veřejným PGP klíčem.+Preferujeme kontakt elektronickou poštou na adresu [[certs@cesnet.cz]]. Pokud nám potřebujete poslat citlivá data, prosím, zašifrujte je naším ​[[https://​csirt.cesnet.cz/​publickey.asc|veřejným PGP klíčem]].
  
 ===== Ohlášení incidentu ===== ===== Ohlášení incidentu =====
  
-Přejete-li si poslat nám hlášení o bezpečnostním incidentu, postupujte ​prosím ​podle uvedeného [[incident_report|návodu]].+Přejete-li si poslat nám hlášení o bezpečnostním incidentu, postupujte ​laskavě ​podle uvedeného [[cs:incident_report|návodu]].
  
 ===== Naše cíle ===== ===== Naše cíle =====
  
   * Zajišťujeme jednoduchý a důvěryhodný kontakt pro celou síť CESNET2.   * Zajišťujeme jednoduchý a důvěryhodný kontakt pro celou síť CESNET2.
-  * Koordinujeme řešení a prevenci bezpečnostních incidentů v síti CESNET2. +  * Koordinujeme řešení a prevenci bezpečnostních incidentů v sítích ​CESNET2 ​a ROWANET
-  * Pomáháme institucím připojeným k síti CESNET2 vytvořit jejich bezpečnostní strategie týkající se provozu sítí a služeb.+  * Pomáháme institucím připojeným k sítím ​CESNET2 ​a ROWANET ​vytvořit jejich bezpečnostní strategie týkající se provozu sítí a služeb.
  
Last modified: 24.04.2018 11:06