cs:services:eventclass:attempt-login-telnet

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:services:eventclass:attempt-login-telnet [24.03.2020 01:00]
Pavel Vachek
cs:services:eventclass:attempt-login-telnet [24.03.2020 01:27] (aktuální)
Pavel Vachek
Řádek 3: Řádek 3:
 Útočník se snažil připojit ke službě **Telnet** na TCP portu 23; obvykle se  Útočník se snažil připojit ke službě **Telnet** na TCP portu 23; obvykle se 
 jedná o slovníkový útok. To naznačuje, že útočící stroj je zkompromitován ​ jedná o slovníkový útok. To naznačuje, že útočící stroj je zkompromitován ​
-a zneužíván k neautorizovaným účelům. Je třeba ho prověřit ​vhodným  +a zneužíván k neautorizovaným účelům. Je třeba ho prověřit a odstranit v něm následky hackerského útoku.
-antivirem ​a odstranit v něm následky hackerského útoku.+
  
 Obranou před zneužitím je užití silných hesel a omezení přístupu k Telnetu ​ Obranou před zneužitím je užití silných hesel a omezení přístupu k Telnetu ​
Poslední úprava: 24.03.2020 01:27