cs:incident_report

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:incident_report [25.06.2018 22:08]
andrea@cesnet.cz [Základní bezpečnostní incidenty]
cs:incident_report [25.06.2018 22:10] (aktuální)
andrea@cesnet.cz [Základní pravidla pro vytvoření hlášení bezpečnostního incidentu]
Řádek 23: Řádek 23:
   * **Hlášení musí obsahovat základní kontaktní informace** - jméno reportujícího a jméno organizace. Pokud se jedná o urgentní záležitost,​ uveďte laskavě i telefonní číslo.   * **Hlášení musí obsahovat základní kontaktní informace** - jméno reportujícího a jméno organizace. Pokud se jedná o urgentní záležitost,​ uveďte laskavě i telefonní číslo.
   * **Hlášení musí být odesláno z platné e-mailové adresy.**   * **Hlášení musí být odesláno z platné e-mailové adresy.**
 +  * Uveďte informaci, zda je hlášení pouze informativního charakteru, nebo očekáváte odpověď. ​
 ===== Doporučení ===== ===== Doporučení =====
  
Poslední úprava: 25.06.2018 22:10