cs:faq

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:faq [30.01.2016 11:12]
caletka@cesnet.cz [Co hrozí za porušení autorských práv?]
cs:faq [30.01.2016 11:14] (aktuální)
caletka@cesnet.cz [Které údaje o provozu mají správci sítí uchovávat?]
Řádek 119: Řádek 119:
 ==== Které údaje o provozu mají správci sítí uchovávat? ==== ==== Které údaje o provozu mají správci sítí uchovávat? ====
  
-Povinnosti provozovatelů veřejných komunikačních sítí definuje [[https://​portal.gov.cz/​app/​zakony/​zakon?​q=127/​2005&​par=97|§ 97 zákona 127/2005 Sb.]] o elektronických komunikacích. CESNET2 sice není veřejná komunikační síť, ale právníci mu doporučují ​tuto vyhlášku ​respektovat a přiměřeně se jí řídit.+Povinnosti provozovatelů veřejných komunikačních sítí definuje [[https://​portal.gov.cz/​app/​zakony/​zakon?​q=127/​2005&​par=97|§ 97 zákona 127/2005 Sb.]] o elektronických komunikacích. CESNET2 sice není veřejná komunikační síť, ale právníci mu doporučují ​tento předpis ​respektovat a přiměřeně se jím řídit.
  
 > (3) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna uchovávat **po dobu 6 měsíců** provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. (…) Současně je tato právnická nebo fyzická osoba povinna zajistit, aby při plnění povinnosti podle věty první a druhé nebyl uchováván obsah zpráv a takto uchovávaný dále předáván. (…) > (3) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna uchovávat **po dobu 6 měsíců** provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. (…) Současně je tato právnická nebo fyzická osoba povinna zajistit, aby při plnění povinnosti podle věty první a druhé nebyl uchováván obsah zpráv a takto uchovávaný dále předáván. (…)
Poslední úprava: 30.01.2016 11:14